+48 7172 30 740
Kontakt

Aspello Sp. z o.o.

Al. Gen Józefa Hallera 80/2, 53-324 Wrocław

ul. Technologiczna 2, 53-609 Opole

  • biuro@aspello.pl
  • +48 71 72 30 740
  • +48 71 72 30 741

NIP: 894-300-70-89
REGON: 021341176
KRS: 0000364689 (Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS)
Kapitał zakładowy: 150 000,00 PLN (wpłacony w całości)
Numer rachunku bankowego: 02 1910 1048 2785 2364 4898 0001 (Deutsche Bank PBC S.A.)

Formularz kontaktowy