+48 77500 05 35
Wybrane realizacje

Wybrane realizacje

Realizacje

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Zaprojektowanie i wdrożenie Narzędzia Pomiaru Kapitału Ludzkiego (NKL). Aplikacja umożliwia faktyczny pomiar zasobów personalnych przedsiębiorstwa.

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Budowa i wdrożenie innowacyjnej platformy internetowej "Program Absolwent" pomocnej w budowaniu i utrzymywaniu relacji z absolwentami.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Świadczenie usługi rozbudowy, administracji i asysty technicznej Podsystemu Wydatków Informatycznych z którego korzysta ponad 350 urzędów pracy.

Aglomeracja Rzeszowska

Zaprojektowanie, budowa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Aglomeracją Rzeszowską. System umożliwia m.in. prezentację danych przestrzennych.

Trybunał Konstytucyjny

Zaprojektowanie, budowa i wdrożenie nowego serwisu internetowego Trybunału Konstytucyjnego. Serwis został zbudowany w oparciu o CMS TYPO3.

Urząd Miasta Krakowa

Budowa i wdrożenie platformy wyszukiwania pełnotekstowego w oparciu o Apache SOLR dla serwisów BIP należących do Urzędu Miasta Krakowa.